9

פתרונות להפחתת תאונות הדרכים – רעיונות מתחום הכלכלה ההתנהגותית

טיראן רוטמן
Themarker

המאבק בתאונות הדרכים מתמקד לרוב בפתרונות "קלאסיים" כגון הוספת ניידות ושוטרי תנועה או הוספת מעקות בדרכים צרות ולמעשה נשאר במקומות נוחים הדורשים השקעת מאות מיליוני ש"ח. אולם, ישנם פתרונות פשוטים בעלות נמוכה היכולים לסייע באופן מיידי בהפחתת תאונות הדרכים.

הכלכלה ההתנהגותית החלה בשנים האחרונות לסייע בתחומים רבים מהגדלת תרומות האיברים באמצעות מנגון פשוט של ברירת מחדל, הגדלת תשלומי מיסים תוך שימוש בנורמות חברתיות, מניעת הונאות ועד לסיוע בהפחתת הוצאות אנרגיה של לקוחות פרטיים באמצעות הצגה מחודשת של תשלומי החשמל. הפתרונות מתחום הכלכלה ההתנהגותית מבוססים על היבטים פסיכולוגיים המשולבים עם תמריצים כלכליים נמוכים והם ניתנים ליישום ולבחינה בתחומים מגוונים רבים. תחום משמעותי בו ניתן להסתייע בתובנות מתחום הכלכלה ההתנהגותית היישומית הוא הפחתת תאונות הדרכים שנוסו בכמה מקומות בעולם.

אחת הסיבות העיקריות לדוגמא לתאונות היא מהירות הנסיעה. בניסוי מתחום הכלכלה ההתנהגותית שפעל על מנגנון תשומת הלב של נהגים, נצבעו חלקים בקטעי כביש מסוכנים בהם נדרשה הפחתת מהירות באמצעות צביעת פסים על הכביש עם מרחקים הולכים וקטנים ביניהם. כלומר, כל עוד הנהג נוסע במהירות קבועה, נראה כאילו הוא מאיץ בשל קרבת הפסים.

בניסוי אחר שנערך בבריטניה לפני כמה שנים, נהגים שהשתתפו בקורסי נהיגה מונעת זכו לסבסוד מהמדינה בביטוח הרכב או הנחה מחברות הביטוח. במחקר שבוצע לאחר הקורסים בכמה טווחי זמן הראה כי הדבר הועיל לביטחון הנהגים בנסיעה ולהבנה טובה יותר של נושא הבטיחות בדרכים. מנגד, מחקרים אחרים הראו כי יש להשתמש בחוכמה בגובה התמריצים. בנוסף, שימוש בנורמות חברתיות למניעת שתיית אלכוהול גם הן מסייעות באופן מיטבי להפחתת תאונות הדרכים. לדוגמא, בשילוט חוצות שנערך בארה"ב נמסר כי מעל 85% מהנהגים הצעירים אינם שותים ונוהגים. לעצם הפרסום העושה שימוש בנורמות חברתיות הייתה השפעה רבה ומיידית על ציבור הנהגים כפי שהוכח בתקופה שנבחנה.

מנגנון משמעותי בתחום הכלכלה ההתנהגותית הוא קיום ברירת מחדל. שימוש אפשרי במנגנון זה הוא הפעלה מראש של מנגנון התראה על מהירות מעל המותר המותקן ברכבים רבים כיום ואפליקציות ניווט שונות. הדבר דומה לצפצוף הקבוע המגיע מאי חגירת חגורה ברכב. סיבה נוספת לתאונות דרכים היא עקיפות מסוכנות. בניסוי אחר הפועל גם הוא על מנגנון פסיכולוגי של תשומת לב נצבע הכביש בפסים אנכיים בכבישים המדמים בעיני הנהג מרחב נסיעה מצומצם יותר ובכך מניעים אותו להישאר במסלולו. בניסוי אחר, נשתלו עצים בצידי הדרך באופן המדמה דרך צרה יותר.

 

מדיניות מבוססת ראיות

רעיונות ופתרונות בתחום הכלכלה ההתנהגותית מרחבי העולם קיימים ונחקרים כל העת, אך השלב השני בביסוסם הוא לבחון אותם – למשל במספר כבישים דומים בהם ייושמו הרעיונות לאורך תקופה ותנתח היכן נהגים אכן הפחיתו מהירות ורק לאחר מכן תתקבל החלטה גורפת.

לסיכום, החשיבה הכללית, גם על נושאים הרי גורל כגון הפחתת תאונות דרכים, צריכה להתאים עצמה למחקרים ולרעיונות חדשים כגון אלו מתחום הכלכלה ההתנהגותית היישומית. אלו אינם נשארים רק במסדרונות האקדמיה אלא יוצאים החוצה כדי לסייע לחברה אזרחית טובה יותר.

ד"ר טיראן רוטמן הוא ראש ביה"ס לניהול ולכלכלה במרכז האקדמי ויצו חיפה ומומחה לכלכלה התנהגותית