bcard3

מחשבות על חשבונאות מנטלית ותפקידה בחיי היום יום

חשבונאות מנטלית היא מושג הקשור בעבודתו של ריצ'רד ת'אלר (זוכה פרס נובל לכלכלה לשנת 2017)  לדברי ת'אלר, אנשים מייחסים ערך במונחים יחסיים ולא מוחלטים. במודלים כלכליים מקובל להניח כי קבלת ההחלטה מסתמכת על מגוון גורמים רלוונטים כולל: עושר נוכחי, השתכרות עתידית , הסתברויות לרווחים או הפסדים עתיידים.

ריציארד ת'אלר ( Thaler, 1985) הציע כי על מנת להעריך פעולות ותוצאות שונות אנשים נוקטים בחשבונאות מנטלית, כלומר יוצרים לעצמם חשבונות מנטליים שונים לניתוח פעולות כלכליות שונות, ומשתדלים שלא לערב בין חשבונות נפרדים.

על פי תיאורייה זו , אנשים מתייחסים לכסף באופן שונה, תלוי בגורמים כמו מקור הכסף והשימוש המיועד אליו, במקום לחשוב עליו במונחים של "השורה התחתונה" כמו בחשבונאות הרשמית (Thaler, 1999).

הנטייה של צרכנים לעבוד עם חשבונות נפש באה לידי ביטוי בתחומים שונים של מדעי ההתנהגות המיושמים, במיוחד בענף השירותים הפיננסיים. דוגמאות לכך כוללות בנקים המציעים חשבונות מרובים עם תוויות יעד חיסכון, אשר הופכים את החשבונאות הנפשית למפורשת יותר, כמו גם שירותים של צדדים שלישיים המספקים לצרכנים מידע פיננסי מצטבר בין מוסדות פיננסיים שונים (Zhang & Sussman, 2018).