כלכלה התנהגותית

תחום אינטרדיסיפלינרי המבוסס על כלכלה ופסיכולוגיה