B-Economics

פרוייקט: כיצד להגדיל תרומות בדיגיטל?

יש ליצור ברירת מחדל בדיגיטל ולעדכן מה אנשים אחרים עושים​

פרוייקטים נוספים של B-Economics

רותמים את מדע הכלכלה ההתנהגותית להשגת יעדים

עידוד תשלומים ברשות המים

תיאור ספציפי של פתרונות לחברות צריך להופיע כאן – ולגרום לאדם להגיע לדף ייעודי

הגדלת תשלום בהוראות קבע

תיאור ספציפי של פתרונות לחברות צריך להופיע כאן – ולגרום לאדם להגיע לדף ייעודי

העלאת תשלומים מלקוחות בדיגיטל

תיאור ספציפי של פתרונות לחברות צריך להופיע כאן – ולגרום לאדם להגיע לדף ייעודי

פרוייקטים נוספים של B-Economics

רותמים את מדע הכלכלה ההתנהגותית להשגת יעדים

תיאור ספציפי של פתרונות לחברות צריך להופיע כאן – ולגרום לאדם להגיע לדף 

תיאור ספציפי של פתרונות לחברות צריך להופיע כאן – ולגרום לאדם להגיע לדף 

תיאור ספציפי של פתרונות לחברות צריך להופיע כאן – ולגרום לאדם להגיע לדף