B-Economics

תובנות התנהגות מחיי היום יום

המסגרת הרעיונית מתחום הכלכלה ההתנהגותית היישומית הובילה לשינויים משמעותיים ביכולת לעצב התנהגות אנושית בכל רבדי החיים. לצד היותם של התובנות מבוססות בעשרות שנות מחקר אקדמי, כל רעיון או התערבות (Intervention) התנהגותית נבחנת לגופה באמצעות סדרת ניסויים בקרב האוכלוסייה הנבדקת. להלן כמה דוגמאות מהתערבויות התנהגותיות שנעשו ברחבי העולם בשנים האחרונות:

כיצד כלכלה התנהגותית יישומית יכולה לשנות בריאות חיי אדם?

פנסיה – מנגנון ברירת המחדל בו אנו נוטים להישאר בבחירתנו הראשונה הוא אבן יסוד בעקרונות הכלכלה ההתנהגותית היישומית. מחקר שבוצע בארה"ב לגבי הפרשות פנסיוניות (אינן חובה בארה"ב), הוביל להתחייבות עתידית של חוסכים להגדלת הפנסיות וזאת במקום להתחייב כעת על הגדלת הפנסיה. ההתחייבות הפנסיוניות במדינת קליפורניה עלו משמעותית בעקבות מהלכים אלו.

כיצד ניתן לחסוך לפנסיה כאשר היא אינה ברירת מחדל?

רכישות בחנויות – במחקר בבריטניה נמצא כי לקוחות אינם רוכשים בהכרח במקום הזול ביותר אלא מוטים על בסיס היכן חבריהם עורכים קניות (נורמות חברתיות); מידע רב מקטין רכישות; התוויות שונות בחנויות ובמועדון הלקוחות מעודדים הצטרפות.

תמונה לתובנות מחיי היום יום - תחבורה

תחבורה – נמצא כי אנשים לא יחסכו בנסיעות או יתחשבו באיכות הסביבה באופן כללי, אלא אם יראו באופן ברור את ההפסד או הרווח הנלווה לפעולתם. באופן זה, החלו הרשויות בארה"ב להציג את המידע אודות מידת זיהום האוויר של הרכב גם לפי ההפסד שייגרם לרוכשי הרכבים בעלויות דלק עודפות כפי שמוצג להלן. הצגה שונה של המידע צפויה להוביל בקיטון הרכבים המזהמים על הכבישים.

הונאה – במחקר בבריטניה נמצא כי ניתן למנוע הונאות באמצעות שימוש בעקרונות הכלכלה ההתנהגותית. העברת החתימה בתחילת הטקסט במקום או בנוסף לחתימה בתחתית הטופס; שימוש בנורמות חברתיות בטופס כגון עדות (אמיתית) למשלמים חובם בזמן; עוד נמצא כי ככל שהנורמות החברתיות יהיו מקומיות יותר (שכונה ולא מדינה), כך מניעת ההונאה תגדל. לינק למחקר >>

תזונה – יצירת חדרי אוכל "חכמים" בו ילדים צורכים תזונה בריאה יותר על בסיס שימוש בעקרונות הכלכלה ההתנהגותית. חוקרים באוניברסיטת קורנל מצאו כי מיקומים שונים לצד שימוש במסרים ובנורמות חברתיות הובילו לעלייה של כ-140% בצריכת פירות בקרב ילדים.

שתפ\י עם הרשת שלך