B-Economics

מרכז הידע לכלכלה התנהגותית

מימון והתנהגות משקיעים

מימון התנהגותי הוא תת תחום מתפתח במסגרת הכלכלה ההתנהגותית. תחום זה בוחן כיצד הטיות פסיכולוגיות משפיעות על מסחר בשוק ההון. לדוגמא, נמצא כי משקיעים נוטים להשאיר בידם מניות מפסידות ולמכור מניות מרוויחות וזאת למרות שלפי התיאוריה המימונית ה"קלאסית", משקיע "רציונלי" צפוי לעשות בדיוק ההיפך שכן החזקת המניות המפסידות תוריד את התשואה הממוצעת בתיק. מדוע אם …

מימון והתנהגות משקיעים לקריאה »

תובנות התנהגות מחיי היום יום

המסגרת הרעיונית מתחום הכלכלה ההתנהגותית היישומית הובילה לשינויים משמעותיים ביכולת לעצב התנהגות אנושית בכל רבדי החיים. לצד היותם של התובנות מבוססות בעשרות שנות מחקר אקדמי, כל רעיון או התערבות (Intervention) התנהגותית נבחנת לגופה באמצעות סדרת ניסויים בקרב האוכלוסייה הנבדקת. להלן כמה דוגמאות מהתערבויות התנהגותיות שנעשו ברחבי העולם בשנים האחרונות: כיצד כלכלה התנהגותית יישומית יכולה לשנות …

תובנות התנהגות מחיי היום יום לקריאה »

כלכלה התנהגותית יישומית

תיאוריית ה"דחיפה" (Nudge) פורסמה לראשונה בשנת 2008 בספרם של Thaler & Sunstain. בבסיסו מסגרת חדשה הכוללת את בסיס הפסיכולוגיה הקוגניטיבית והכלכלה ובה מוצגת היכולת לעצב התנהגות אנושית (Choice Architecture) למען שיפור פני החברה ואלו עקרונותיה הבסיסים המאוגדים תחת השם MINDSPACE: Messenger – שימוש במסרים קלים וברורים, שימוש בדמויות סמכותיות וכדומה מעבירים מסרים בקלות יותר. Incentives – שימוש בתמריצים, …

כלכלה התנהגותית יישומית לקריאה »

עקרונות הכלכלה ההתנהגותית

הכלכלה ההתנהגותית מבוססת על מסגרת פסיכולוגית ובה מידול של ההתנהגות האנושית בחיי היום-יום. זו משולבת במודלים כלכליים שבבסיסם השאלה "כיצד להניע אנשים לבצע פעולה", בין היתר, באמצעות תמריצים. להלן נציג את עקרונות הבסיס של ההטיות הקוגניטיביות הפועלות על כולנו: "ייצוגיות" (Representativeness)-נטיה לתת משקל יתר לנתונים אותם הם מסמנים כ"מייצגים". זוהי הסיבה מדוע בעת מו"מ על …

עקרונות הכלכלה ההתנהגותית לקריאה »