חוות דעת כלכלית לבית משפט

אנו מספקים חוות דעת כלכליות ופיננסיות בנושאי מימון חברות בדגש על הערכות שווי ותביעות פרטיות או ייצוגיות סביב גיוסי הון, הנפקות או סכסוכים בין שותפים.
מומחיות ייחודית בכל הקשור לחברות טכנולוגיה בדגש על חברות צעירות בתחומי מדעי החיים, סייבר, תחבורה חכמה, אנרגיה ויתר תחומי הטכנולוגיה.
השירות ניתן למשרד עורכי דין, גופים פרטיים וחברות ביטוח.
בנוסף, ד"ר רוטמן משמש גם כעד מומחה מטעם בית המשפט המחוזי כחלק מרשימת המומחים. להורדת פרופיל מומחה

מומחיות:

  • אומדן נזק כלכלי בחברות ציבוריות באמצעות "ניתוח אירוע" (Event Study)
  • הערכות שווי לחברות טכנולוגיה (הייטק)
  • סכסוכי שותפים בחברות הייטק צעירות/בוגרות לגבי גיוסי הון, שווי, פעילות כלכלית
  • תחום מדעי החיים (פיתוח תרופות, מכשור רפואי) – השפעות רגולציה רפואית על פעילות כלכלית; גיוסי הון בחברות מדעי החיים
  • מימון וכלכלה התנהגותית (פסיכולוגיה והשקעות) – פסיכולוגיה של משקיעים בשוקי הון; ציפיות משקיעים

אומדן נזק כלכלי באמצעות ניתוח אירוע
(Event Study)

נזק כלכלי הוא למעשה השבת המצב לקדמותו ברמת המינימום וכן תוספת שיפוי כללי תלוי מקרה. לדוגמא, בעל מניות בחברה נסחרת המעריך כי אחזקתו נפגעה כתוצאה מפעילות כזו או אחרת של החברה יכול להוכיח את הנזק הכלכלי הנגרם לו באמצעות "ניתוח אירוע" Event Study.

המדובר בשיטה בה בוחנים את תשואת המנייה (לוגריתמית) בחלון זמנים ביחס למדד ייחוס מקובל דוגמת S&P 500 בארה"ב. הפער או הדלתא בין מחיר המנייה לבין מדד הייחוס הוא התשואה האבנורמלית (Abnormal Return, AR).

מדד הייחוס נקרא גם מדד נאיבי (Naïve benchmark) שכן הוא מתייחס לכל דבר השונה מהתנהגות השוק הממוצעת שאינה "נורמלית". מדד הייחוס מכונה נאיבי מכיוון שהוא מתעלם מהנחות כלכליות בסיסיות, כמו מתן אפשרות למניות מסוכנות יותר לקבל תשואות צפויות גבוהות יותר בגלל חוסר רצון בסיכון מצד משקיעים. מדד הייחוס, בהנחה של קשרים ליניאריים בין תשואות מניות ומדדי שוק, כולל את הפרמטרים α ו-βi אשר נאמדים בדרך כלל על ידי רגרסיה ליניארית עם תשואת המניה כמשתנה התלוי (המוסבר), ותשואת השוק כבלתי תלויה. הבדיקה תבוצע בשתי שיטות אקונומטריות, האחת עם הפרמטרים α ו-βi של השוק והסקטור הרלוונטיים והשנייה באופן נאיבי. כלומר, נעשה ניסיון לבטל "רעשי רקע" שארעו, אם ארעו, בשוק או בסקטור גם בבחינת תשואות מדדי הייחוס וגם בבחינת סטיית התקן של המנייה עצמה ביחס לסטיית התקן של מדד הייחוס ובכך כך נעשה ניסיון לנטרל תנודתיות במחירי המנייה ביחס למדד הייחוס (מטריצת 2X2, שוק וסקטור ביחס לשתי שיטות בדיקה).

הערכות שווי

הערכות שווי של חברה או פרויקט לטובת הכנסת משקיעים, שותפים או הערכת שווי לבדיקת הסטטוס העסקי.

הערכות שווי נדרשות למגוון רחב של צרכים:

  • הכנסת או הוצאת שותף לחברה
  • גיוס הון ממשקיעים בישראל או בחו"ל לצרכי מס
  • לצורך בדיקה עסקית של העסק
  • לתמחור אופציות (שווי החברה הוא מה שנקרא נכס הבסיס)
  • לצרכי בדיקת רווחיות פרויקטים פרויקטים

דוגמאות לפרוייקטים חוות דעת כלכלית

חוות דעת כלכלית להגנה מפני תביעה ייצוגית

חוות דעת כלכלית להגנה מפני תביעה ייצוגית על חברה ציבורית הנסחרת בתל אביב ובנאסד"ק

חוות דעת כלכלית לטובת רישום מניות

חוות דעת כלכלית לטובת רישום מניות חברה ציבורית אוסטרלית בנאסד"ק

חוות דעת כלכלית לטובת תביעת חברת נדל"ן

חוות דעת כלכלית לטובת תביעת חברת נדל"ן הנסחרת בישראל
דילוג לתוכן