B-Economics

מימון והתנהגות משקיעים

מימון התנהגותי הוא תת תחום מתפתח במסגרת הכלכלה ההתנהגותית. תחום זה בוחן כיצד הטיות פסיכולוגיות משפיעות על מסחר בשוק ההון. לדוגמא, נמצא כי משקיעים נוטים להשאיר בידם מניות מפסידות ולמכור מניות מרוויחות וזאת למרות שלפי התיאוריה המימונית ה"קלאסית", משקיע "רציונלי" צפוי לעשות בדיוק ההיפך שכן החזקת המניות המפסידות תוריד את התשואה הממוצעת בתיק. מדוע אם כן, משקיעים מבצעים זאת? הסיבה נעוצה בתפיסת העתיד ובהיותו של ההפסד "על הנייר" ובציפייה כי ההשקעה תחזיר עצמה בעוד במניות מרוויחות נרצה לקבל את הרווחים כעת.

היבט נוסף של המימון ההתנהגותי הוא בחינת התנהגות משקיעים בשוק ההון. תחושתם של משקיעים רבים כי קיים היבט פסיכולוגי מהותי בהשקעות החל להיבחן ע"י חוקרים בשנים האחרונות ונמצאו אנומליות רבות בשוק ההון אשר משקיעים רבים מצליחים לנצלם. אנומליה ידועה היא אפקט דצמבר שכבר נעלם ובו ידוע כי בחודש דצמבר בעיקר בשל סיום שנת המס, נוטים משקיעים רבים למכור מניות כדי לקזז הפסדים. תופעה זו נמחקה לאורך השנים עם כניסתם של משקיעים מתוחכמים שרכשו בזול (בדצמבר) ומכרו ביוקר עם כניסת השנה החדשה. תופעות רבות דומות נחקרות בשנים אלו ובכללותם ההבנה כי תופעות כגון מזג אוויר, היבטי תחבורה, תשומת לב של משקיעים לאירועים ותגובת יתר או חסר אליהם ואפילו רגשות משפיעים כולם על מסחר בשוק ההון

   להרחבה בנושא>>

שתפ\י עם הרשת שלך